Padragkút elveszett vágányán

 

Pászti Tibi 2005. 10.04.-én keltezett levelében írja, hogy elkezdték bontani az Ajka bauxitrakodó és az egykori padragi bánya közötti vonalszakaszt. Ez a pálya már csak töredéke volt az egykor Halimbára vezető vonalnak. A jobb áttekinthetőség kedvéért mellékelem a terület térképszelvényét.

TÉRKÉP

 

A hatvanas években készült térkép még egy régebbi állapotot mutat be. A mostani bontás a pirossal megjelölt szakaszt érinti. A kékkel jelölt töltés a térképen még csak épül, de a későbbiekben a nyomvonalat erre helyezték át. 2004-ben motoros hajtánnyal utolsóként jártuk be a vonalat. Az erről készül rövidfilm az érintettek hozzájárulásával hozzáférhetővé vált.

FILM

( mpeg1 4:30 - 47 Mb )

 

 vissza